Merkezin Amacı

Çocuklarda engel oluşmadan, engele yol açabilecek sorunların önceden belirlenerek, oluşmasını önlemek, oluşan engelin erken dönemde tespit edilerek bireylerde ortaya çıkan günlük yaşamı ve bağımsızlığı zorlayan sorunları en aza indirmek, Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile habilitasyon ile ilgili bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları ile eğitim faaliyetlerinde bulunmak, yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak habilitasyonla ilgili güncel çalışma ve teknolojik gelişmeleri ilgili profesyoneller, engelli birey ve aileleri için ulaşılabilir hale getirerek çoklu engelli olan çocuk ve ailelerinin yaşam kalitesi standartlarını arttırmak, habilitasyon konusunda kamuoyunu bilgilendirerek, çocukların toplum içinde sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürmelerine katkıda bulunmaktır.