Merkezin Vizyonu ve Misyonu

Hacettepe Üniversitesi Çocuklarda Habilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi

Misyon
Çocuklarda engele yol açabilecek sorunların belirlenmesi ve habilitasyonunu, engeli olan ve interdisipliner ekip yaklaşımına ihtiyacı olan çocuklar ile ilgili üniversiteler, araştırma kuruluşları ve ilgili kurumların etik değerlerine uygun olarak klinik çalışma, araştırma yapma ve terapi stratejileri geliştirmede öncü olmayı, Türkiye’nin bu alanda etkinlik ve üretkenliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı ve ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi olmayı, doğrudan ya da dolaylı olarak araştırma yapmak isteyen araştırıcılara olanak sağlamayı, deneyimli teknik ekip ve üstün nitelikli bilim insanları,  araştırmacılar ve klinisyenler yetiştirmeyi, farklı disiplinleri ekip yaklaşımı içinde çalışmak için bir araya getirmeyi, araştırma/geliştirme, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

Vizyon
Araştırmalar ve çalışmalar ile çocuklarda engele yol açabilecek sorunların belirlenmesini ve interdisipliner habilitasyonunu, ülkemizin engeli olan çocuklar ile ilgili alanında gelişmiş ülkeler ile işbirliği içinde çalışmasını, ulusal ve uluslararası alanda başvuru merkezi olmasını sağlayan, verilecek eğitim, geliştirilecek yeni tedavi ve habilitasyon stratejileri ile ülkemizin dünyadaki bilimsel çalışmalar düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunan, çoklu engeli olan çocukların terapisinde ve interdisipliner habilitasyonunda güncel ve modern yöntemleri en üst standartlarda sağlamayı hedeflemiş ve lider bir merkez olmaktır.