Yönetim Kurulu Üyeleri

Müdür: Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel (Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Köse (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü)

Müdür Yardımcısı: Dr. Ögr. Gör. Semra Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü)

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Esra Akı (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü)

Prof. Dr. Öznur Yılmaz (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü)

Prof. Dr. Esra Yücel (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü)

Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü)